Doelstelling

Super COOL! is een sport- en maatjes initiatief voor mensen met een beperking.

De doelstelling van de Stichting Super COOL! is het in beweging brengen van mensen met een beperking. Dit voorkomt sociale uitsluiting en daardoor voelen zij zich meer onderdeel van de maatschappij.