Zo gaan we met elkaar om

Bij Super COOL! hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan zodat iedereen zich er fijn en veilig voelt.
Deze afspraken gelden voor de deelnemers en de begeleiders.

We hebben plezier samen.
We juichen voor de ander, moedigen die aan.
We hebben respect voor elkaar.
We komen op voor elkaar.
We helpen elkaar om ons aan de volgende afspraken te houden.

We accepteren en respecteren de ander zoals hij is.
We discrimineren niet.  Iedereen telt mee.
We zijn aardig en zeggen positieve dingen.

We zijn trots op wat we kunnen en doen en we zijn trots op wat de ander al allemaal kan.
We behandelen de ander zoals wijzelf behandeld willen worden.

We respecteren de grens van de ander.
Onze grens eindigt waar die van de ander begint.
Als iemand iets niet fijn vindt dan stoppen we daar mee. Ook al bedoelen we het goed.
Als de ander het niet fijn vindt is dat dus de grens voor die ander.

We komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
We bellen, mailen, sms-en Whats Appen of Facebooken niet met of naar de ander als de ander dat niet wil.

We geven zelf goed onze eigen grenzen aan.
Als we iets niet fijn vinden dan zeggen we dat.
We zeggen ‘Stop, hou daar mee op’ als we willen dat iemand stopt.
Eerst tegen de persoon om wie het gaat.
Als dat niet helpt of we het niet durven te zeggen dan vragen we de leiding om hulp.

We komen op voor de ander in situaties die we bij onszelf ook niet zou willen.
We helpen hem of haar om nee te zeggen als hij of zij iets niet wil.

We luisteren naar de leiding.
We kunnen de leiding om hulp vragen als we iets niet weten of als we iets nog niet kunnen of durven.
Maar als de leiding onze grens over gaat dan mogen we ook ‘Stop, hou daarmee op’ zeggen.

 

Voel je je niet veilig en lukt het niet om dit bespreekbaar te maken met de directe begeleiders? Dan kun je een beroep doen op onze vertrouwenscontactpersoon.