Missie

De missie is: Het nastreven van een inclusieve samenleving middels het sporten samen met maatjes. Daarmee voorkomt Super COOL! sociale uitsluiting van deelnemers.