Kernwaarden

De kernwaarden van Super COOL!  zijn:
* Iedereen met of zonder beperking kan en mag meedoen aan onze activiteiten. Sportiviteit en plezier zijn belangrijke binden factoren.
• Door uit te gaan van de mogelijkheden van deelnemers en het inzetten van maatjes zorgt Super COOL! middels sport dat mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de maatschappij en fitter, vitaler, zelfstandiger en zelfverzekerder worden.
• De wens is dat zowel deelnemers als vrijwilligers een afspiegeling zijn van de samenleving met verschillende culturen en achtergronden.
• We willen vooral deelnemers die nog niet structureel sporten bereiken en helpen bij het wegnemen van drempels.