Vrijwilliger worden bij Super COOL!

Wil je op een georganiseerde maar sportieve manier kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking? Wie weet is sportmaatje worden bij Super COOL! dan iets voor jou. Bij super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking gekoppeld aan sportmaatjes.

Je hoeft niet een top talent te zijn in sporten.
Als je maar bereid bent om op jouw niveau mee te doen.

Super COOL! is al actief in Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. Wil jij ook vrijwilliger worden bij super COOL! en weet je al in welke plaats? Stuur dan een mail naar één van de contactpersonen.

Wil je eerst algemene informatie dan kun je mailen naar info@sportenissupercool.nl.
Geef in je mail wel even aan in welke plaats je vrijwilliger wilt worden zodat je vraag naar de juiste coördinator doorgestuurd wordt.

18+ of niet?

Een maatje is een vrijwilliger (18 +)  of een 1e  of 2e jaars stagiaire van een sociale MBO of HBO studie. We verwachten van stagiaires dat ze zich voor minimaal een schooljaar aan het project verbinden.

De deelnemers kunnen naast een verstandelijke beperking ook een andere beperking hebben, bijvoorbeeld visueel, fysiek of psychisch (autistisch).

Vrijwilligers kunnen lid zijn van één van de deelnemende verenigingen maar er zijn ook vrijwilligers van buiten de verenigingen aan dit project verbonden. Dat zijn dan de super COOL vrijwilligers, zij ‘verhuizen’ mee met de verschillende sporten.

Ben je jonger dan 18 jaar maar wil je wel als vrijwilliger aan dit project mee doen dan kan dit mits je op de achtergrond wordt begeleid door een volwassene. Stagiaires jonger dan 18 jaar zijn welkom mits er vanuit school een vorm van begeleiding is.

Verschillende soorten maatjes

Wij krijgen hulp van verschillende soorten maatjes.
Er zijn sportmaatjes die helpen bij het sporten op de vaste sportavond.  Sommigen daarvan kunnen (net als de deelnemers) redelijk tot goed sporten. Anderen helpen door mee te lopen want er zijn ook deelnemers die daarmee al goed geholpen zijn. Weer anderen helpen bijvoorbeeld bij het uitdelen van de materialen.

Meestal helpen dezelfde begeleiders dezelfde deelnemers. En er zijn ook vrijwilligers die ‘alleen’ helpen bij evenementen of uitstapjes. Maar ook daarbij kunnen we inmiddels rekenen op vrijwilligers die er altijd bij zijn.

Wij zijn blij met elke hulp.

Waarom werken we met maatjes?

Het is uit onderzoek gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking veel minder sporten dan mensen zonder beperking. Het helpt hen als ze samen met maatjes gaan sporten.

Door de bezuinigingen op de zorg is het voor mensen met een beperking steeds minder mogelijk om mee te doen aan leuke activiteiten die vanuit de zorginstelling of door externe organisaties worden georganiseerd. Er zijn minder begeleiders op een groep en deze groepsleiders moeten hun aandacht en zorg over meer cliënten verdelen. Daarom is het fijn als een externe organisatie activiteiten aanbiedt waarbij de opvang en begeleiding voor de deelnemers goed geregeld is.

Als stagiaire of vrijwilliger kun jij iets betekenen in het leven van iemand met een beperking. Omdat elke week dezelfde maatjes aanwezig zijn bouwen we een band op met de deelnemers. Zij voelen zich veilig en weten of wie ze kunnen rekenen.